AEO

Sinds de beruchte aanslagen in New York op 11 september 2001, werden de veiligheidsregels voor het internationaal verkeer flink aangescherpt door de Europese Unie. Een onmiddellijk gevolg van deze aangescherpte maatregelen was de introductie van het Authorised Economic Operator (AEO) certificaat in 2007. Dit certificaat biedt verschillende voordelen aan bedrijven die actief zijn in het internationale handelsverkeer. AEO gecertificeerde bedrijven worden immers minder streng gecontroleerd tijdens grensoverschrijdende handel, waardoor minder tijd verloren gaat en time is money.

Op 1 mei 2016 zijn het nieuwe Douanewetboek van de Unie en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening en Uitvoerings-verordening van toepassing gegaan. De rol die een AEO-status vervult, wordt in dit nieuwe douanewetboek enkel maar groter. Het bezitten van de AEO-status bezorgt het bedrijf immers meer voordelen en is voor vele vergunningen zelfs een vereiste geworden. Daarnaast gaan steeds meer bedrijven enkel in zee met bedrijven die over een AEO-vergunning beschikken.

Veranderingen door gevolg van het nieuwe Douanewetboek

Voor de wijzigingen in mei 2016 waren er twee certificaten: AEO veiligheid en AEO douanevereenvoudigingen. Een derde optie bestond eruit om beide certificaten te combineren.

In het nieuwe Douanewetboek komen deze certificaten niet terug, maar worden ze vervangen door twee vergunningen: vergunning AEO-S en AEO-C. Wanneer een aanvrager recht heeft op beide vergunningen, wordt een gecombineerde vergunning verstrekt.  

Wat staat u te doen?

Beschikt uw bedrijf reeds over een AEO-certificaat? Dan dient deze bestaande certificering opnieuw beoordeeld te worden vóór 1 mei 2019 en vervangen te worden door een nieuwe vergunning. Uw bestaande certificaat blijft geldig tot op het moment een nieuwe vergunning werd afgegeven of tot woensdag 1 mei 2019.

Het is van belang de nieuwe AEO-guidelines goed door te nemen en na te gaan of uw organisatie aan de opgestelde eisen voldoet, en uw procedures aan te passen waar dat nodig zou zijn. Ook aan het aanvullende criterium van de praktische vakbekwaamheid zal moeten worden voldaan om een vergunning te verkrijgen.

Indien uw bedrijf tot op heden niet over een AEO-certificaat beschikt, is het van belang om na te gaan of u een vergunning kunt aanvragen. Een AEO-vergunning biedt immers verschillende voordelen en zal voor steeds meer vergunningen een voorwaarde worden.

Laat u bij staan door LOVA Consultants om op succesvolle wijze uw AEO-vergunning te verkrijgen voor 1 mei 2019.

Activiteiten van LOVA Consultants