Known Consignor

Onder een bekende afzender wordt een afzender verstaan die voor eigen rekening vracht of post voor vervoer aanbiedt, en wiens procedures in voldoende mate aan de gemeenschappelijke beveiligingsregels en -normen beantwoorden om deze vracht of post met om het even welk luchtvaartuig te kunnen vervoeren.

Bekende afzenders worden sinds 29 april 2010 goedgekeurd en erkend door het directoraat-generaal luchtvaart (DGLV) en opgenomen in de Europese database.

Een goedkeuring en erkenning wordt voorafgegaan door een controle die ter plaatse wordt uitgevoerd door inspecteurs van het DGVL. De bekende afzender ontvangt na goedkeuring een unieke identificatiecode die wordt opgenomen in de EU-database. Een Known Consignor certificaat is geldig tijdens een periode van vijf jaar na de goedkeuring.