Wat we doen

België is een klein land dat beschikt over grootse ondernemers. Het is dan ook logisch dat opportuniteiten vaak in het buitenland gezocht worden. De in- en uitvoer van goederen en diensten vormen letterlijk de ruggengraat van onze economie: de waarde van de totale export bedraagt maar liefst 84% van het bruto binnenlands product, voor de totale import is dat 81%.

Tegelijk is internationale handel een zeer complex gegeven dat gepaard gaat met uiteenlopende risico’s. Bij internationale handel krijgt u vaak te maken met specifieke reglementering: invoerrechten, CE-markering, btw, douane en dergelijke. Een degelijke voorbereiding en vakkundige begeleiding zijn dan ook onontbeerlijk. LOVA Consultants biedt u een brede kijk op de wereld van internationaal ondernemen.

Waarmee kunnen we u helpen?